+36 (20) 345-7870
info@thermo-block.hu

Az alacsony energiaszintű ház továbbfejlesztése Németországban történt. Ez nem „forradalmian új találmányok” létrehozását jelentette, hanem a rendelkezésre álló építőanyagok és gépészeti eljárások kerültek újfajta módon egymással összekombinálásra és tudományos fölülvizsgálatra. Dr. Wolfgang Feist német épületfizikus elméleti munkáira alapozva 1991-ben épült Darmstadt-Kranichstein-ben a világon az első passzívház, 15 kWh/m2év fűtési energiaszükséglettel.
Ennél a háznál a következő három elv került egymással párhuzamosan alkalmazásra:
- Az egész épületburok kiváló hőszigetelése, beleértve az ablakokat is.
- Passzív-szoláris nyereség optimalizálása nagy, déli tájolású ablakokkal.
- Kontrollált szellőztetés hővisszanyeréssel.
Egy passzívházat nem egy „kályha” fűt, hanem az ablakokon keresztül beérkező napsugárzás és a készülékek (háztartási eszközök, számítógépek stb.), valamint a bentlakók hőleadásából származó, meglévő hő „passzív” felhasználása. A helyiségek levegőjét a hővisszanyerés előmelegíti, ami azt jelenti, hogy az elhasznált levegő hőjét, mely a lakótérből elszívásra került, egy hőcserélő átadja a beszívott friss levegőnek. Ezáltal egy hagyományos, aktív fűtés feleslegessé válik, emiatt beszélünk „passzív” házról. Egy passzívházban nyáron is kellemes a belső hőmérséklet, mivel a hő áramlását kívülről befelé az optimális hőszigetelés megakadályozza. Az ablakokat, mint minden más háznál, egy balkonnal vagy redőnnyel itt is be kell árnyékolni.
Egy passzívházban ezzel egy időben az egyéb energiaszükséglet, különösen a háztartási eszközök áramszükséglete is - hatékony technika alkalmazása által - minimalizálandó. Az összes fajlagos primerenergia-szükséglet egy passzívházban nem haladhatja meg évente a 120 kWh/m2 értéket (beleértve a fűtést, használati meleg víz előállítását és a háztartási áramfelhasználást). Így egy passzívház összesen kevesebb energiát használ el, mint amennyit egy átlagos európai új építésű ház áramra és a meleg víz elkészítésére felhasznál.
A passzívház nem védett márkanév. A darmstadti Passzívház Intézet ettől függetlenül bevezetett egy minősítés rendszert, mely definiálja az építési szabvány részleteit és a kivitelezés ellenőrzésének módját.

Kérje bővebb tájékoztatónkat: info@thermo-block.hu Tel.: 20-350-6750